Aktualności

Umowa o współpracy NCBR i NFOŚiGW - zaproszenie na live stream, 8 kwietnia o godz. 11:00

07-04-2021, 12:29

 

8 KWIETNIA 2021 r., o godz. 11.00

NARODOWY FUNDUSZ OCHORNY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

oraz

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

PODPISZĄ UMOWĘ O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZIELONYCH TECHNOLOGII

ZAPRASZAMY NA LIVE STREAM:

https://youtu.be/uI3zDNnLoWA

Założenia umowy skomentują:

  • Michał Kurtyka – minister klimatu i środowiska
  • Przemysław Czarnek – minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • Maciej Chorowski – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W ramach umowy wypracowane idee będą weryfikowane i prezentowane przez NCBR, a następnie wdrażane i komercjalizowane w programach NFOŚiGW.

Celem porozumienia są wspólne działania służące podnoszeniu efektywności gospodarowania zasobami, rozwojowi technologii proekologicznych i środowiskowych oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i neutralnej klimatycznie. Realizacja zadań opierać się będzie na współfinansowaniu badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. 

po oficjalnej części uroczystości chętnie odpowiemy na pytania dotyczące umowy – ze względu na formułę spotkania prosimy o ich przesłanie na: media@ncbr.gov.pl do g. 16.00, 7 kwietnia 2021 r.

Kontakt dla mediów:

NCBR: Jakub Lackorzyński, jakub.lackorzynski@ncbr.gov.pl, +48 724 583 536

NFOŚiGW: rzecznik@nfosigw.gov.pl

.