Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współpraca międzynarodowa

NFOŚiGW wspiera przemiany ukraińskich regionów węglowych

15-12-2020, 16:37

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finansuje – wspólnie z międzynarodowymi partnerami – pomoc techniczną na rzecz transformacji regionów węglowych na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Platformy na rzecz wsparcia Transformacji Regionów Węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

W ramach projektu, który zostanie zrealizowany we współpracy NFOŚiGW z Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską, przekazywane będą polskie doświadczenia z zakresu gospodarczej i społecznej transformacji regionów węglowych, którą NFOŚiGW aktywnie wspiera w Polsce. Realizację projektu Fundusz powierzył konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. „Jestem przekonany, że polskie doświadczenia będą dla ukraińskich regionów ważną i inspirującą lekcją, która pomoże w wypracowaniu własnej, krajowej ścieżki transformacji sektora górniczego” – mówi Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW.

Pierwsze spotkanie szkoleniowe kierowane do ukraińskiej administracji odbędyło się już w 15 grudnia br., a kolejne planowane są na pierwszy kwartał 2021 r. Bezcennym źródłem przekazywanej na nich wiedzy będą polskie doświadczenia zdobyte na terenie województwa śląskiego. Obszar ten, będący największym regionem górniczym w Unii Europejskiej, z wyzwaniami zielonej transformacji mierzy się od niemal 30 lat. Od samego początku proces ten swoimi analizami wspierał Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) oraz Główny Instytut Górnictwa (GIG). Dzięki zaangażowaniu IETU oraz GIG w prowadzone w ramach Platformy szkolenia, ich uczestnicy zyskają możliwość zdobycia przekrojowej wiedzy o wyzwaniach procesu transformacji oraz narzędziach pozwalających zmierzyć się z nimi w najlepszy sposób.

Projekt jest realizowany w ramach Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie, której celem jest udzielenie kompleksowego wsparcia w tworzeniu strategii transformacji energetycznej. Platforma ma na celu wsparcie tworzenia warunków dla sprawiedliwej transformacji energetycznej w regionach górniczych w sąsiedztwie UE. Przez szereg działań prowadzonych z władzami lokalnymi i krajowymi, jak również przedstawicielami przemysłu, społeczeństwem obywatelskim, a także związkami zawodowymi oraz społecznością akademicką, Platforma stanie się unikalnym forum wspierania reform ukierunkowanych na transformację do zielonej gospodarki.

Działania podejmowane w ramach Platformy obejmują pięć elementów:

  • Spotkania w ramach platformy wymiany wiedzy;
  • Projekt partnerski (twinning) między regionami węglowymi z Unii Europejskiej, a tymi z Bałkanów Zachodnich i Ukrainy;
  • Akademia Regionów Węglowych, która pozwoli na formalne rozpowszechnianie dobrych praktyk i wspieranie transformacji;
  • Pomoc techniczna dla pilotażowych działań podejmowanych w regionach węglowych dla wsparcia ich wysiłków na rzecz transformacji;
  • Finansowanie projektów i programów transformacji.

Platforma łączy zaangażowanie szeregu partnerów międzynarodowych: Bank Światowy, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Energii, DG ENER; Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji ws. Rozszerzenia, DG NEAR), Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, Kolegium Europejskie w Natolinie oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Członkiem inicjatywy od początku jej istnienia jest polski Rząd, który w 2018 r. sprawował prezydencję podczas szczytu klimatycznego COP24, obecnie reprezentowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dalsze informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie NFOŚiGW w zakładce „O Funduszu - Współpraca międzynarodowa”.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również