Generator wniosków o płatność

Generator wniosków o płatność ze środków krajowych (GWPK) jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o płatność oraz innych dokumentów (HRF) w procesie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych.

W celu zautomatyzowania pracy – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia. Korzystanie z Generatora polega na rejestrowaniu danych poprzez sieć Internet w bazie NFOŚiGW.


Generator wniosków o płatność ze środków krajowych
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.