Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.
 
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
 
Więcej informacji na temat POIiŚ znajduje się w dedykowanym serwisie pod adresem:
 

ikonka przekierowaniehttp://pois.nfosigw.gov.pl (nastąpi przekierowanie do portalu POIiŚ)


ikonka zobacz także Zobacz także:
Dokumenty i zalecenia w zakresie kontroli zawierania umów
(nastąpi przekierowanie do portalu POIiŚ)

 

.