Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Logotyp POIiŚ 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji na temat POIiŚ 2014-2020 znajduje się w dedykowanym serwisie pod adresem:

ikonka przekierowaniehttp://poiis.nfosigw.gov.pl (nastąpi przekierowanie do portalu POIiŚ 2014-2020 NFOŚiGW)


 

.